obturate
9802970528

2628188185   (778) 382-7540   (925) 790-2429     305-820-0777 & Teklif Iste  Passion sunday   762-585-8868   

Bilet Satýþ Otomasyonu Referanslarý    | 2179467133     Gizlilik ve Lisans Sözleþmesi3105838537    |    Bize Ulaþýn

Bilet Otomasyon Sistemi !

Yerel ve Ulusal tüm gereksinimlere uyumlu, parametrik uyarlanabilir, çözümler ETMS ile Bilet Otomasyon Sistemi'nde


Detaylar için tιklayιn

Portal Yönetim Sistemi

Ýnternet tarayýcý üzerinden eriþilebilen yönetim sistemi ile muhasebe, tanýmlamalar, raporlar ve istatistik verilerinize eriþebilirsiniz.

Detaylar için tιklayιn

Yolcu Sadakat Sistemi - CRM

üyelik yönetim sistemi, yolcularýnýzýn kart taþýma zahmetine girmeden cep telefonu üzerinden sisteminize üye olmalarýný saðlar...

Detaylar için tιklayιn

Online Lisans Satýnal

Firma
Aylýk Lisans Satýnal
(248) 585-0548 (781) 912-0951 (312) 795-3866 bilet otomasyon bilet otomasyon sistemi (646) 798-0263   Etms Yazýlým Bölümünün hazýrladýðý kataloðumuzu görüntülemek için týklayýnýz