Řízení letového provozu České republiky, Letecká informační služba

(989) 712-3948 Kontakt

Aktuality

24. 1. 2018(540) 453-5587
9. 1. 2019 AisView nově k dispozici ve vaÅ¡em mobilu

více
Upozornění: Používání těchto stránek podléhá podmínkám užití!

Letecká informační služba, která je organizační složkou Řízení letového provozu ČR, s.p., zajiÅ¡Å¥uje tok informací nezbytných pro bezpečnost, pravidelnost a hospodárnost mezinárodního a vnitrostátního letového provozu v rozsahu její působnosti, jak je uvedeno v AIP GEN 3 v bodě 3.1.2. Sestává z vedení LIS (oddělení leteckých publikací, oddělení kartografie, reprografické a distribuční oddělení) a Mezinárodní kanceláře NOTAM (NOF). Na mezinárodních letiÅ¡tích v ÄŒR, kde poskytuje služby řízení ŘLP ČR, s.p., je letecká informační služba poskytována pracoviÅ¡těm Centrální ARO Praha (ohlaÅ¡ovna letových provozních služeb).

více o LIS ŘLP ČR