กรมควบคุมมลพิษ
ภาษาไทย 5036216955

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

5067051092

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   (667) 256-4567
ไอดี
สถานี
วันที่ล่าสุด
 à¸Šà¸±à¹ˆà¸§à¹‚มงล่าสุด 
ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติ
(รายชั่วโมง).
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 24 ชม.
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
O3
(ppb)
SO2
(ppb)
PM10
(ug/m3)
PM2.5
(ug/m3)
  à¸‚้อมูลแบบปัจจุบัน รายชั่วโมง
 02t  à¹à¸‚วงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 2019-02-25 12:00:00 0.57 - 40 38  -
 03t  à¸£à¸´à¸¡à¸–นนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 2019-02-25 13:00:00 0.67436 -  49  29
 05t  6624894694 2019-02-25 13:00:00 0.18238 -  28  13
 08t  8137520958 2019-02-25 13:00:00 0.017322 57  28
 10t  787-633-1118 2019-02-25 13:00:00 - 739 -  27  17
 11t  à¹à¸‚วงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2019-02-25 13:00:00 - - 392 No Data  22
 13t  à¸•.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2019-02-25 13:00:00 0.279280 35  17
 14t  (218) 343-0099 2019-02-25 13:00:00 0.0517353 38  19
 17t  à¸•.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2019-02-05 09:00:00 - - 0 -  31  22
 18t  à¸•.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2019-02-25 13:00:00 0.00237 -  27  15
 19t  450-769-5437 2019-02-25 13:00:00 0.2910296 35  20
 20t  (860) 471-8332 2019-02-25 13:00:00 - 10681 36  22
 21t  à¸•.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 2019-02-25 13:00:00 0.494692 45  28
 22t  à¸•.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2019-02-25 12:00:00 0.32 - 44 -  39  -
 24t  à¸•.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 2019-02-25 13:00:00 0.178511 78  36
 25t  (864) 908-0847 2019-02-25 13:00:00 - 649 -  60  28
 26t  (249) 962-3369 2019-02-25 13:00:00 0.612 - 0 46  28
 27t  8665049915 2019-02-25 13:00:00 - 1261 23  17
 28t  6137754424 2019-02-25 13:00:00 - 2241 32  -
 29t  (514) 544-1974 2019-02-25 13:00:00 0.475311 46  18
 30t  7094397487 2019-02-25 13:00:00 0.898321 29  13
 31t  (812) 669-0709 2019-02-25 13:00:00 0.1312237 56  13
 32t  979-220-0234 2019-02-25 13:00:00 - 13223 46  16
 33t  à¸•.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2019-02-25 13:00:00 - 558 -  57  21
 34t  (878) 439-9135 2019-02-25 13:00:00 0.50537 -  33  15
 35t  5063360563 2019-02-25 12:00:00 - 13911 80  54
 36t  à¸•.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2019-02-25 13:00:00 0.4611 - 2 59  45
 37t  (205) 819-9309 2019-02-25 13:00:00 0.813822 112  78
 38t  à¸•.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-02-25 13:00:00 1.474752 75  53
 39t  5022690226 2019-02-25 13:00:00 - 3812 86  66
 40t  à¸•.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-02-25 13:00:00 - 4633 84  60
 41t  à¸•.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2019-02-25 13:00:00 0.6710511 80  47
 42t  (905) 298-5066 2019-02-25 13:00:00 0.302441 43  23
 43t  à¸•.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2019-02-25 12:00:00 0.310400 45  -
 44t  336-802-6730 2019-01-31 11:00:00 - - - 7 No Data  No Data
 46t  2526551010 2019-02-25 13:00:00 0.6571022 105  66
 47t  à¸•.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2019-02-25 13:00:00 0.41 - 642 71  -
 50t  307-473-9492 2019-02-25 13:00:00 0.8226 - -  39  22
 52t  (305) 733-1521 2019-02-25 13:00:00 0.652331 33  17
 53t  à¸£à¸´à¸¡à¸–นนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2019-02-25 13:00:00 0.4412 - -  37  21
 54t  froughy 2019-02-25 13:00:00 1.98323 -  49  30
 57t  à¸•.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 2019-02-25 13:00:00 0.93974 -  70  51
 58t  à¸•.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 2019-02-25 12:00:00 0.57549 -  85  72
 59t  (580) 390-8058 2019-02-25 13:00:00 0.60752 -  29  16
 60t  2266536468 2019-02-25 13:00:00 - 5591 57  -
 61t  7154393635 2019-02-25 13:00:00 - 8612 36  20
 62t  à¸•.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 2019-02-25 13:00:00 - 4 - -  43  19
 63t  à¸•.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 2019-02-25 13:00:00 0.50739 -  32  21
 67t  à¸•.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 2019-02-25 13:00:00 0.449830 102  75
 68t  806-447-0783 2019-02-25 13:00:00 0.5014794 80  51
 69t  à¸•.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 2019-02-25 13:00:00 - 0803 86  66
 70t  939-292-2141 2019-02-25 13:00:00 0.8521 - 2 87  58
 71t  à¸•.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2019-02-25 13:00:00 - - - -  45  25
 72t  à¸•.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 2019-02-25 13:00:00 - - - -  89  60
 73t  à¸•.เวียงพางคำ, อ.แม่สาย, จ.เชียงราย 2019-02-25 13:00:00 0.98 - 55 -  90  61
 74t  à¸•.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 2019-02-25 13:00:00 0.3618152 35  -
 75t  713-396-6273 2019-02-25 09:00:00 0.542300 78  60
 76t  (740) 253-9843 2019-02-25 13:00:00 0.30355 -  72  37
 77t  à¸•.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 2019-02-25 12:00:00 - 84812 43  27
 79t  à¸•.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2019-02-25 13:00:00 0.436481 52  38
 80t  à¸•.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 2019-02-25 13:00:00 0.405371 21  10
 m8  à¸«à¸™à¹ˆà¸§à¸¢à¸•à¸£à¸§à¸ˆà¸§à¸±à¸”เคลื่อนที่ 8 ค่ายมหาสุรสิงหนาท จ.ระยอง (เริ่ม 19 เมษายน 60) 2019-02-25 13:00:00 0.540431 28  13
 
 

Moving AVG 24 Hour หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงแบบเคลื่อนที่
  ค่าเกินค่ามาตรฐาน
  ปกติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

(509) 658-2610

 

counter stats
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ