TE
Начало
Новини
8313936210
7035693492
Публикации
diphenylene-methane
Литература
(518) 851-5677
Галерия
Други
Контакти
(847) 335-8961
281-256-0310

Neurolab 12512

858-622-2778
Бланки за  протоколи на френски език

РСО по ТЕ

 

 English

 

Блог на WSEAS и проф. Никос Масторакис 

НАЧАЛО:

 

Катедра “Теоретична електротехника” при Технически университет - София е обособена като самостоятелна на 12.01.1966 година със заповед N:129 на Министъра на Народната просвета след разделянето на съществуващата дотогава обединена катедра “Теоретична и измервателна електротехника”.

 

Състав на катедра “Теоретична електротехника” към момента:

 

 Ã˜  професори - 2;

 Ã˜  доценти - 5;

 Ã˜  главни асистенти – 3;

 Ã˜ Ð°ÑÐ¸ÑÑ‚енти – 1;

 Ã˜  помощно-технически персонал - 3;

 Ã˜  докторанти – 1 (редовeн) и 2 (задочни);

 

Преподаватели с научнa степен "доктор" - 10.

 

Защитените докторски дисертации в катедра “Теоретична електротехника” са 45, като 19 от тях са на външни лица под ръководство на преподавателите от катедрата.

 

Учебна дейност: курсове, четени от преподавателите на катедрата - 12.

 

Издателска дейност: учебници и учебни пособия, на които членове на катедрата са автори или съавтори - 42, монографии и книги - 12.

 

 

Ръководство на катедрата:

Ръководител: доц. д-р Снежана Димитрова Терзиева

Зам. ръководител: гл. ас. д-р Николина Стефанова Петкова